Kristina Sjöberg

Kristina Sjöberg

Adjungerad (facklig representant)

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Hyresgästen, tidningen för och om förtroendevalda inom Hyresgästföreningen. Fackligt kontaktombud för Journalistförbundet, personalrepresentant i förbundsstyrelsen.

Skicka e-post