Kontakta oss

Besök Hyresgästföreningen

Riksförbundet

Förbundskontoret har en ledande och stödjande roll i organisationen. På riksnivå arbetar vi bland annat med bostadspolitiskt påverkansarbete och policyfrågor. När riksdagen ska stifta nya lagar på bostadsområdet tillfrågas vi ofta som extperter. En nyhet för många är nog att Hyresgästföreningen även arbetar internationellt, genom vårt medlemskap i organisationen IUT (International Union of Tenants).