Vald med förtroende

10 000 medlemmar i Hyresgästföreningen är förtroendevalda och de väljs av sina grannar. Tillsammans arbetar förtroendevalda på medlemmarnas uppdrag, för allas rätt till ett tryggt boende. Vill du också bli aktiv och jobba för frågor som rör ditt boende så hör av dig till oss.

En demokratisk medlemsorganisation

Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. I många lägenheter bor det mer än en person och alla i familjen räknas in. Så totalt sett är vi över en miljon medlemmar och det är medlemmarna som tillsammans styr Hyresgästföreningen, genom årsmöten och styrelser. Som medlem kan du komma på ett årsmöte och bli vald till ett förtroendeuppdrag.

Förtroendevalda väljs av medlemmarna

Enklaste sättet att bli förtroendevald är att gå på ett årsmöte. På det mötet väljer medlemmarna sina förtroendevalda - nu har du möjlighet att bli vald till ett förtroendeuppdrag. Det finns många olika uppdrag i flera nivåer. Till exempel kan du vara husombud, styrelseledamot eller ordförande på lokal, kommunal, regional eller nationell nivå. Just nu är ungefär 10 000 medlemmar förtroendevalda och lägger delar av sin fritid på att påverka för ett bättre boende.

Mandat och ansvar

Förtroendevalda jobbar för medlemmarnas bästa, på medlemmars uppdrag. Du har mandat att representera medlemmarna och stora möjligheter att påverka. Med uppdraget följer också ett stort ansvar - du pratar för många medlemmar, vilket är viktigt att komma ihåg. Hyresgästföreningen har etiska riktlinjer som gäller för alla förtroendevalda och anställda. Det finns också mycket stöd, råd och utbildningar.

Är du intresserad?

Vill du vara med och påverka i både stort och smått, arrangera aktiviteter och lägga lite tid och engagemang i frågor som rör ditt boende? Kul! Det finns inga formella krav för att bli förtroendevald. Däremot förutsätter vi att du delar våra mål och värderingar. Brinner du får någon fråga just nu? Vänta inte på att blir vald, bli aktiv redan idag och öka trivseln för dig och dina grannar.