Stöd i uppdraget

Ska du hålla ett möte, skriva en insändare, skapa en grupp på sociala medier eller göra någon annan aktivitet? Självklart finns det stöd till dig som är förtroendevald.

Experter och bollplank

På Hyresgästföreningens kontor finns experter på hyresjuridik, förhandlingar, bostadspolitik, föreningsarbete och mycket annat. Hör av dig! 

Utbildning och inspiration

Varje år ordnar Hyresgästföreningen massor med utbildningar som är riktade till dig som är förtroendevald. Det pågår även en hel del aktiviteter i landets alla föreningar för att ge kunskap, stöd och inspiration till dig och grannarna i bostadsområdet. Kolla in vad som är på gång där du bor. Eller kontakta ditt regionkontor för att få veta vad som är aktuellt för dig.

Tidningen Hyresgästen

Alla förtroendevalda får tidningen Hyresgästen hem i brevlådan sex gånger per år. Tidningen ger dig verktyg, tips och idéer för att stötta dig i ditt uppdrag. Ta gärna direkt kontakt med tidningen om du vill bidra till innehållet. Här hittar du mer information om tidningen Hyresgästen.

Stadgar och riktlinjer

För att vi alla i Hyresgästföreningen ska fortsätta vara goda opinionsbildare så har vi riktlinjer som vi kan luta oss mot. Där beskrivs vår verksamhet och vad vi står för. 

Hur förhåller vi oss till varandra och till vår omvärld? I våra etiska regler blir vi påminda om att våra olikheter är vår styrka. Vilka beslut fattas var och hur ser vår vision ut? Allt det och mycket mer kan du läsa i våra stadgar.

Behöver du inspiration eller vägledning? 

Ska du göra något du inte gjort förut eller behöver du bara lite ny inspiration? Vi har guider och mallar för alla möjliga och omöjliga aktiviteter. Nedan hittar du nyare handböcker och guider, men du hittar också massor av material på det förra intranätet Bosse. Det materialet kommer att flyttas över hit, men finns tillsvidare där. Här på webbsidan hittar du även verktyg som du kan använda för opinionsbildning och för att påverka politiker