Påverka boendet

Som förtroendevald i Hyresgästföreningen kan du påverka ditt kvarter, din stad eller bostadspolitiken i hela landet. Hyresgästföreningens förtroendevalda jobbar för att alla ska ha ett tryggt och bra boende.

Bli förtroendevald i ditt bostadsområde

Vill du ha bättre belysning på vägen till busshållplatsen, roligare lekplatser, grillfester på gården eller en lånebokhylla i tvättstugan? Du kan bli husombud eller aktiv i den lokala hyresgästföreningen och förbättra boendet för dig och dina grannar. I många bostadsområden har vi boinflytandeavtal med hyresvärden.

Påverka i din kommun

Är du intresserad av bostadspolitik och vill påverka i frågor som rör hela din kommun? Du kan bland annat delta i hyresförhandlingarna i din kommun och driva på så att det finns bra bostäder till rimliga kostnader. Här kan du läsa hur förtroendevalda i Växjö var med och påverkade i hyresförhandlingarna. 

Vi har Hyresgästföreningar överallt. Ibland kan det finnas flera föreningar i samma kommun, ibland kan en förening ha ansvar för flera kommuner. Det kan se lite olika ut. Alla föreningar har en egen styrelse som bestämmer vilka frågor de vill driva och hur. För att påverka och skapa opinion kan du som förtroendevald göra massor med aktiviteter exempelvis träffa kommunpolitiker, skriva insändare, ordna debatter och prata med folk på gator och torg. Det finns även arbetsgrupper för olika frågor och aktiviteter.

Regionen och landet

Hyresgästföreningen har styrelser även på regional och nationell nivå. Här leder och ansvarar du för allt arbete i regionen och riksförbundet, ger stöd till föreningarna, samordnar förhandlingsarbetet och trycker på för att skapa bra villkor för hyresrätter. Region- eller förbundsstyrelsen passar dig som vill lyfta blicken och påverka villkoren både för boendet nära och längre bort. På region och förbundsnivå har Hyresgästföreningen kanslier som stöttar dig som förtroendevald.

Läs mer om Hyresgästföreningens organisation och verksamhet och om vad det innebär att vara förtroendevald.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.