Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Människor tillsammans och som hjälper varandra
Gabriel Liljevall

Förtroendemannadialogen

Vår uppgift är viktigare idag än den varit på länge. På många ställen är bostadssituationen ohållbar med usel standard och trångboddhet. I en tid då både bostadsbrist och segregation ökar, ifrågasätts samtidigt vårt uppdrag och relevans. Allt oftare väcks krav på marknadsanpassade hyror. Med fler medlemmar och aktiva förtroendevalda i alla områden kan vi göra livet bättre för individer, i bostadsområden och samhället i stort.

Vi måste organisera många fler än idag. År 2027 ska fler än 50 procent av Sveriges hyresgäster vara medlemmar hos oss och vi ska öka antalet förtroendevalda och aktiva medlemmar till 22 000 personer. Målet bygger på Framtidsprogrammet och allt det arbete vi lagt ned på att ta fram det. 

Följ dialogerna

Nu börjar arbetet med att mejsla ut hur vi i varje region ska jobba mot målen 51/22. Det ska vi komma fram till gemensamt. Under våren och hösten ska alla förtroendevalda genomföra en gemensam dialog tillsammans med de övriga förtroendevalda i sin regerion. På så sätt skapar vi en gemensam målbild att jobba vidare mot. Läs mer om dialogmötena

Har ni genomfört en dialog kan ni fylla i ert resultat här (LÄGG TILL LÄNK för att fylla i eget reseultat).

Mot en gemensam målbild, följ kollegornas dialoger här (LÄGG TILL LÄNK för att se andras resultat).

En livligare folkrörelse i en ny tid

År 2027 ska fler än 50 procent av Sveriges hyresgäster vara medlemmar hos oss och vi ska öka antalet förtroendevalda och aktiva medlemmar till 22 000 personer. Målen kan du läsa mer om i ett brev från Marie och Jonas (LÄGG TILL LÄNK) som skickades i juni 2019 till alla anställda och förtroendevalda som vi har mejladresser till. De går också att läsa om i En livlig folkrörelse i en ny tid 2027 (LÄGG TILL LÄNK till PowerPoint-presentationen). 

Se en film från juni 2019 där Marie och Jonas berättar om målen 51/22:

I arbetet mot målen 51/22 är du som förtroendevald extra viktig. Läs mer om målet och hur vi skapar ökat engagemang genom dialogarbetet i artikeln från Hyresgästen här (LÄGG TILL LÄNK).

Följ 51/22-arbetet här

Först ut att genomföra dialogen var region xx.    

[Här ska vi lägga till den region som först gör dialogen/väljer att dokumentera först. Fler regioner läggs till i punktlista nedanför under året.]