Möte på ett café
Pexels

Bli förtroendevald

Nära 10 000 medlemmar i Hyresgästföreningen är förtroendevalda. De har valts för att vara talespersoner för boende i sitt område. Tillsammans arbetar förtroendevalda på medlemmarnas uppdrag, för allas rätt till en god bostad och ett tryggt boende. Vill du också bli aktiv och jobba för frågor som rör boende så hör av dig till oss.

Förtroendevalda väljs av medlemmarna

Att bli förtroendevald är ett hedersuppdrag. Den förtroendevalda har sina grannars och medlemmarnas förtroende att föra deras talan. Vill du bli mer aktiv och ha chans att bli vald till förtroendeuppdrag, börja med att gå på ett årsmöte. På det mötet - oftast i början av året - väljer medlemmarna sina förtroendevalda. Det finns många olika uppdrag i flera nivåer, som husombud, styrelseledamot eller ordförande på lokal, kommunal, regional eller nationell nivå. Nära 10 000 medlemmar är förtroendevalda och lägger delar av sin fritid på att påverka för ett bättre boende.

Mandat och ansvar

Förtroendevalda jobbar för medlemmarnas bästa, på medlemmars uppdrag. Du har som förtroendevald mandat att representera medlemmarna och har stora möjligheter att påverka. Med uppdraget följer också ett stort ansvar - du pratar för många medlemmar, vilket är viktigt att komma ihåg. Hyresgästföreningen har etiska riktlinjer som gäller för alla förtroendevalda och anställda. Det finns också mycket stöd, råd och utbildningar.

Är du intresserad?

Vill du vara med och påverka i både stort och smått, arrangera aktiviteter och lägga lite tid och engagemang i frågor som rör ditt boende? Kul! Det finns inga formella krav för att bli aktiv som medlem eller förtroendevald. Däremot förutsätter vi att du som förtroendevald delar våra mål och värderingar. Brinner du för någon fråga just nu? Bli aktiv redan idag och var med och öka trivseln och tryggheten för dig och dina grannar.

Kontakta oss

Är du intresserad av att engagera dig? Kontakta vårt Servicecenter på 0771 443 443 eller via kontakta oss.