Ulbildningsansvarig

Här kan du läsa om vad uppdraget som utbildningsansvarig i en hyresgäst­förening innebär.

Vad innebär uppdraget som utbildningsansvarig?

Hyresgäst­föreningen är en demokratisk medlemsorganisation med en vision om ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Lärande är en central del när vi utvecklar våra verksamheter. Människor lär sig på olika sätt och därför bör Hyresgäst­föreningen erbjuda bildning med hänsyn till olika lärstilar. För att kunna göra det är det viktigt att vi har en samsyn och en gemensam inriktning på bildningsinsatser.

Vad förväntas av en utbildningsansvarig?

Utbildningsansvarig är en viktig representant för oss i Hyresgäst­föreningen. En utbildningsansvarigs syfte är att hålla koll på vilka utbildningar som äger rum både lokalt, regionalt och nationellt, förmedla information om de utbildningarna till medlemmarna samt snappa upp och förmedla utbildningsbehov som man upptäcker finns.