Att vara styrelseledamot

Här kan du läsa vad uppdraget som styrelseledamot i en hyresgäst­förening innebär.

Vad innebär det att sitta i en styrelse?

En ledamot har lika stort ansvar för styrelsearbetet som övriga styrelsemedlemmar. Det gäller att se till att föreningens verksamhets sköts på rätt sätt och att föreningens medel används som det är tänkt. En ledamot kan ansvara för ett specifikt område, exempelvis vara kommunikationsansvarig eller utbildningsansvarig. Men det är också vanligt att vara ledamot utan ett specifikt ansvarsområde. 

Vad förväntas av en ledamot?

Du som ledamot förväntas delta i styrelsearbetet och komma med inspel. Du behöver, inte minst som ordinarie ledamot, bidra till att styrelsearbetet fortgår, där du är aktiv och kommer med inspel. Det innebär t.ex. att delta aktivt på möten och delta i att genomföra den verksamhet ni beslutat om (efter din förmåga). Även eventuella ersättare deltar i alla diskussioner, men röstar vanligtvis kring beslut enbart om den ordinarie ledamoten är frånvarande. 

Fördelar med att vara styrelseledamot

Du kan som ledamot få möjlighet att vara med och påverka i ditt bostadsområde, t.ex. driva igenom spännande projekt och aktiviteter. Du får också chans att lära känna dina grannar och bidra till en större gemenskap i området. Som förtroendevald i Hyresgäst­föreningen får du också tillgång till ett stort antal meriterande utbildningar. 

Gå vår digitala styrelseutbildning

Logga in och gå en digital styrelseutbildning i verktyget Lärkan här