Att vara sekreterare

Här kan du läsa vad uppdraget som sekreterare i en hyresgäst­förening innebär.

Vad innebär det att vara sekreterare? 

Sekreteraren har ansvar för att protokollföra styrelsens möten och arkivera protokollen på lämpligt sätt.  Traditionellt är det sekreterarens uppgift att föra protokoll. Det innebär att hen är uppmärksam på det som diskuteras och de beslut som fattas på styrelsemöten. Sekreteraren behöver inte nedteckna allt som sägs på mötet, det är upp till styrelsen att avgöra hur omfattande rapporteringen i protokollet ska vara. Det är dock viktigt att alla beslut protokollförs.   

Vad förväntas av en sekreterare?

Syftet med att skriva ett protokoll är underlätta för föreningens medlemmar att se vad som har diskuterats och beslutats av styrelsen. Självklart underlättar det också för styrelsens arbete, och för respektive individ som fått ett uppdrag, eftersom protokoll tydliggör vilka beslut som har fattats och hur ansvar har fördelats. Det är med andra ord viktigt att du som sekreterare är noggrann med att både dokumentera vad som sägs och/eller beslutas och med att använda ett tydligt klarspråk.

Fördelar med att vara sekreterare

Du som sekreterare får stor möjlighet till att skapa, forma och/eller utveckla den viktiga organisationsstrukturen genom att det alltid finns möjlighet att på ett enkelt sätt kunna gå tillbaks till tidigare diskussioner och fattade beslut. Det skapar en transparens som de flesta medlemmar uppskattar.

Gå vår digitala sekreterarutbildning

Logga in och gå en digital sekreterarutbildning i verktyget Lärkan här