Att vara förtroendevald revisor

Här kan du läsa vad uppdraget som förtroendevald revisor i en hyresgäst­förening innebär.

Vad innebär det att vara revisor?

En förtroendevald revisor granskar styrelsens arbete, så att stadgar följs och att styrelsen arbetar utifrån de beslut som fattades på årsmötet. Revisorn bör därför hela tiden hålla sig underrättad om vad som sker i föreningen. 

Vad förväntas av en förtroendevald revisor?

Revisorn är den som granskar och intygar att styrelsen använt föreningens medel på ett godtagbart och etiskt korrekt sätt. En revisor får därför inte vara i jäv, dvs får inte vara familjemässigt bunden eller stå i beroendeställning till någon i styrelsen. Även om revisionen vanligtvis sker bara en gång om året, så behöver revisorn vara uppmärksam och intresserad av styrelsens arbete under årets gång samt ge revisionen den insats som den kräver.

Fördelar med att vara revisor

En revisor får en värdefull möjlighet att sätta sig in i föreningens arbete, som inte bara handlar om själva siffergranskningen. 

Gå vår digitala utbildning för revisorer

Logga in och gå en digital revisorsutbildning i verktyget Lärkan här