Att vara miljö- och energiansvarig

Här kan du läsa vad uppdraget som miljö- och energiansvarig för Hyresgäst­föreningen innebär.

Vad innebär det att vara miljö- och energiansvarig?

Miljöansvarig är kontaktperson i föreningsstyrelsen gällande miljöfrågor. Miljöansvarig ansvarar för att fånga upp miljöintresse bland hyresgäster i föreningsområdet. Det kan vara att starta en studiecirkel kring energianvändningen i flerbostadshus (Hyresgäst­föreningens eget material) eller frågor som rör inomhusmiljön, såsom ventilation, inomhusklimat med mera. Utomhusmiljöfrågor kan handla om allt från stadsodlingsprojekt till sopsorteringsfrågor.

Det handlar också om att fånga upp miljöintresset bland hyresgästerna. Att bevaka utomhusmiljö (gård och gemensamma utrymmen) och inomhusmiljö (ventilation och inomhusklimat med mera). 

När det gäller enskilda ärenden som handlar om inomhusmiljön i lägenheter så kan man hänvisa till Hyresgäst­föreningens rådgivning eller miljöförvaltningen på kommunen.

Vad förväntas av en miljö- och energiansvarig?

Du är själv en person som intresserar dig för miljöfrågorna och tycker om att prata med dina grannar och knyta kontakter. Miljöfrågor kan innebära väldigt olika saker och du kan därför forma uppdraget utifrån vad du och dina grannar vill göra.

Fördelar med att vara miljö- och energiansvarig

Som miljö- och energiansvarig kan du få lära dig mer om miljöfrågorna utifrån ditt intresse, både genom studiecirklar och till exempel samverkan med andra organisationer. Det är också ett bra tillfälle att lära känna fler i ditt område och utveckla både er själva och Hyresgäst­föreningens verksamhet tillsammans.