Att vara kassör

Här kan du läsa vad uppdraget som kassör i en hyresgäst­förening innebär.

Vad innebär det att vara kassör?

En kassör bör ha erfarenhet av eller kunskap om förhållandet mellan ekonomi och verksamhet i föreningslivet. Hen har hand om de övergripande ekonomiska uppgifterna och förvaltar därmed föreningens ekonomiska tillgångar.

Vad förväntas av en kassör?

Du som förtroendevald förväntas kunna eller vilja lära dig om just ekonomisk administration och bokföring.  Peter Svensson, ekonomiansvarig för Västerås förening men även ledamot i regionstyrelsen Aros Gävle, betonar att det är viktigare med att vilja än att kunna: 

Devisen VISKA innebär att Vilja, ha Intresse, vilja Samarbeta, kunna skaffa sig Kunskaper och därefter Allting annat! Vilja och intresse kommer högst, för du som förtroendevald behöver inte kunna allt från börjar. Det är det som gör folkrörelsearbetet så roligt. Jag fick chansen att lära mig bokföring från grunden!  

Fördelar med att vara kassör

Du kommer få stor möjlighet till tillfredsställelse att kunna ha ett helhetsgrepp kring föreningen och möjligheten att kunna bidra på ett centralt sätt till en folkrörelse som gör gott i det lokala utvecklingsarbetet. 

Gå vår digitala kassörutbildning

Logga in och gå en digital kassörutbildning i verktyget Lärkan här