Personer har möte utomhus
Rawpixel/Unsplash

Att vara förtroendevald

Hyresgästföreningen är en ideell organisation som grundar sig på ett ideellt engagemang hos förtroendevalda och aktiva medlemmar. Här kan du läsa mer om uppdraget att vara förtroendevald och vilket stöd du kan få i uppdraget.

Ett uppdrag med stort ansvar och förtroende

Att vara förtroendevald är ett viktigt uppdrag som innebär både ett stort förtroende och ett stort ansvar. Du representerar alla medlemmar i ditt område och du representerar även övriga hyresgäster, inte minst om ni till exempel har ett avtal om inflytande eller får pengar och lokal från hyresvärden för att bedriva verksamhet. Som förtroendevald förväntas du delta vid styrelsemöten och andra möten. Det är där ni fattar gemensamma beslut. 

Fördelar med ideellt arbete

När du är förtroendevald engagerar du dig helt ideellt. Du får alltså inte betalt i pengar även om du bidrar med både ditt engagemang och tid. Det du vinner handlar istället om att vara med och påverka ditt kvarter, din stad eller bostadspolitiken i hela landet. Att aktivera sig tillsammans i en förening ger ofta styrka och kraft till både den enskilde och till föreningen som helhet. Som förtroendevald får du också erbjudanden om konferenser, kurser och utbildningar som Hyresgästföreningen arrangerar. 

En bonus, kanske särskilt för dig som är ung, är den erfarenhet och kunskap du får, som du kan använda dig av när du söker jobb. Vid sidan av arbetslivserfarenhet och utbildning är ideellt engagemang för föreningsverksamhet något som många arbetsgivare sätter värde på. 

Som förtroendevald kan du göra skillnad

Den verkliga belöningen är förstås de möjligheter du har att påverka i bostadfrågor. Du kan bland annat delta i hyresförhandlingarna i din kommun och driva på så att det finns bra bostäder till rimliga kostnader. Varje Hyresgästförening - på kommunnivå - har lokala bostadspolitiska program med aktuella frågor. För att påverka träffar våra förtroendevalda fastighetsägare och kommunpolitiker, skriver insändare, ordnar debatter och pratar med folk på gator och torg. 

Några tips på vägen

Det är bra om du är förberedd på vad som ska behandlas på möten och själv har frågor du vill ta upp. Var aktiv på mötet och bidra med dina åsikter och förslag och lyssna på andra. Våga driva de frågor du tror på. Det är bra att vara envis och inte ge upp i första taget, särskilt om du verkligen har en bra idé. Försök hitta någon eller några som vill samma sak som du. Möter du motstånd så prova nya vägar att nå målet. Var konstruktiv och kreativ. Att kompromissa brukar ibland bara en framkomlig väg.

Ibland kan det kanske kännas som att mycket hänger på just dig. Kom ihåg att du alltid kan vända dig till anställda på ditt närmaste regionkontor eller till andra förtroendevalda för att få hjälp och stöd. 

Särskilt till dig som ung och förtroendevald

Som ung förtroendevald har du mycket kunskap och erfarenheter att bidra med. I de allra flesta fall uppskattas det att du kan föreslå nya idéer och tankar. Någon gång kan du kanske få höra "Det har vi redan gjort, det går inte". Ge inte upp! Sök stöd hos andra i styrelsen eller kontakta den som arbetar med utvecklingsfrågor på närmaste regionkontor. Du har blivit vald av medlemmar som tror på dig. Hyresgästföreningen och landets nuvarande och blivande hyresgäster behöver dig och ditt engagemang!