Årsmöte 2022
Mostphoto

Arrangera årsmöte 2022

Här hittar du som arrangör information om vad du behöver tänka på inför ert årsmöte 2022 i era kommunföreningar.

Det är mycket att tänka på när man arrangerar ett årsmöte. Här kan du ladda ner ett dokument med förslag på förberedelser för mötesansvariga, förslag på inbjudan, spelregler för digitala/hybrida möten och mycket mer!

För att kunna genomföra årsmöten i lokala hyresgästföreningar och föreningar så måste de demokratiska förutsättningarna finnas på plats.

Det innebär att:

1. Alla som kan rösta ska kunna kallas till mötet. 
2. Alla ges möjlighet att delta i realtid. 
3. Alla ges möjlighet att yttra sig och lämna förslag.
4. Alla ges möjlighet att på ett godtagbart sätt ange sin röst i beslutsfrågor.

Varje region ansvarar för information till sina föreningar och lokala föreningar om tillvägagångssätt för årsmötena.

Rekommendationen är att din förening använder Teams som digitalt mötesverktyg för att kunna hålla ert årsmöte. I menyn på huvudsidan om årsmötena kan du hitta manualer som är framtagna för att du enkelt ska kunna ansluta via Teams. I ”Frågor och svar/FAQ” hittar du också en del allmänna tips om vad som gäller för digitala möten. 

Det är också i Teams vi kan erbjuda nationell support. Vill du ha hjälp kontakta vår IT-avdelning. e-post Gärna i god tid innan. 

OBS: Om du skriver ut foldern - tänk på att vi under februari månad kommer att få tillgång till en ny grafisk profil och vi kommer att uppdatera den där efter. Så var återhållsamma med utskrifterna fram tills dess.