Tjej vid dator
Mostphotos

Digitala årsmöten 2021

En gång om året har Hyresgästföreningarna runt om i landet årsmöte. Det är på årsmötet som styrelsen fastställer årets planer. På årsmötet kan man som medlem också ha mycket att säga till om, och är en central del av Hyresgästföreningens demokratiska uppbyggnad.

Förbundsstyrelsen ger dispens från att genomföra årsmöten i lokala hyresgästföreningar under 2021.

Förbundsstyrelsen har beslutat att låta lokala hyresgästföreningar skjuta upp årsmöten eftersom Corona-smittan är fortsatt hög i landet och att Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla föreningar att skjuta upp årsmöten eller genomföra dem digitalt.

Läs hela förbundsstyrelsens beslut här

Såhär genomför du ett digitalt årsmöte!

På grund av den rådande pandemin så går det inte att hålla årsmöten som vanligt. Istället ska årsmötena kunna genomföras digitalt.

Här kan du hitta bra saker att tänka på inför det digitala årsmötet, både HÄR och i den grå rutan till höger. I dokumentet kan du hitta förslag på förberedelser för mötesansvariga, förslag på inbjudan, spelregler för digitala möten och mycket mer!

För att kunna genomföra årsmöten i lokala hyresgästföreningar och föreningar så måste de demokratiska förutsättningarna finns på plats.

Det innebär att:

1. Alla som kan rösta ska kunna kallas till mötet. 
2. Alla ges möjlighet att delta i realtid. 
3. Alla ges möjlighet att yttra sig och lämna förslag.
4. Alla ges möjlighet att på ett godtagbart sätt ange sin röst i beslutsfrågor.

Varje region ansvarar för information till sina föreningar och lokala föreningar om tillvägagångssätt för årsmötena.

Rekommendationen är att din förening använder Teams som digitalt mötesverktyg för att kunna hålla ert årsmöte. I menyn kan du hitta manualer som är framtagna för att du enkelt ska kunna ansluta via Teams. I ”Frågor och svar/FAQ” hittar du också en del allmänna tips om vad som gäller för digitala möten.

Gå in på din regions sida för att se hur ni går tillväga i din förening!