alttext
fotograf

Vilken värvarvecka!

Vilken värvarvecka det blev! Stort tack för allt engagemang! Nu håller vi på att göra en ordentlig utvärdering av veckan för att ta med oss så mycket kunskap som möjligt till liknande aktiviteter framöver. Alla som har medverkat ska ha fått en utvärderingsenkät att svara på. Gör du det så bidrar du till att vi blir ännu bättre framöver. Om du var med men inte har fått någon enkät så vänd dig till din region så kan de hjälpa dig vidare.

Engagera dig som husombud
Mostphotos

Tryggare tillsammans

En livligare folkrörelse

Hyresgäst­föreningens Framtidsprogram ska ta oss till att bli en starkare och livligare folkrörelse. För att klara detta behöver vi betyde mer för fler och vi har satt två mål: År 2027 ska 51 procent av landets hyresgäster vara medlemmar i Hyresgäst­föreningen och av dem ska 22 000 vara aktiva medlemmar, till exempel genom att vara förtroendevalda. Under värvarveckan  fokuserar vi på att bli fler medlemmar - och vi hjälps åt!