alttext
fotograf

Nu drar värvarveckan igång!

Under vecka 37 (som börjar den 13 september) fokuserar vi på att bli fler medlemmar. Det gör vi bland annat genom att vara ute på bostadsområdena tillsammans . Under veckan är många olika aktiviteter är inplanerade runt om i landet. Alla kan vara med och hjälpa till - i detta arbete är alla viktiga! Vill du vara med eller har frågor? Kontakta din regionala samordnare som kan hjälpa dig vidare - du hittar personen längst ner på denna sida.

Engagera dig som husombud
Mostphotos

Tryggare tillsammans

En livligare folkrörelse

Hyresgästföreningens Framtidsprogram ska ta oss till att bli en starkare och livligare folkrörelse. För att klara detta behöver vi betyde mer för fler och vi har satt två mål: År 2027 ska 51 procent av landets hyresgäster vara medlemmar i Hyresgästföreningen och av dem ska 22 000 vara aktiva medlemmar, till exempel genom att vara förtroendevalda. Under värvarveckan  fokuserar vi på att bli fler medlemmar - och vi hjälps åt!