Stöd i framtidsarbetet

Under ett års tid har förtroendevalda, medlemmar, allmänhet, forskare och andra experter arbetat med ett omfattande framtidsprogram för Hyresgästföreningen. Programmet antogs på förbundsstämman 17-19 juni 2016 och innebär en ny inriktning, ny värdegrund och en Agenda 2022. Därmed har vårt framtidsarbete startat! Nu anpassar vi vår organisation och våra arbetssätt till den nya tidens krav.

Processmaterial

Flera olika processmaterial tas fram som stöd för våra föreningar. Syftet med materialet är att öka förståelsen för vad framtidsarbetet innebär och arbeta utifrån det. Hela organisationen ska med och ledarna har en avgörande roll. Det ställer krav på delaktighet. 

De olika processmaterialen hittar du i listan nedanför.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.