Framtidsrörelsen – en satsning på lokal organisering

Framtidsrörelsen är en satsning på Hyresgästföreningens lokala organisering, för att uppnå målen i Framtidsprogrammet och stärka Hyresgästföreningen som folkrörelse. Med Framtidsrörelsen sätter vi fokus på det lokala arbetet och ser till att söka upp nya engagerade, öppna upp vår organisation och backa upp medlemmar och hyresgäster.

Syftet med Framtidsrörelsen är att hitta framgångsrika arbetssätt och metoder för att organisera fler av de som bor i de stadsdelar och områden där vi idag har låg organisationsgrad. På så sätt kan vi snabba på förverkligandet av Agenda 2022 och de delar av Framtidsprogrammet som berör lokal organisering. 

Framtidsrörelsen omfattar bland annat:

 • Utvecklingsprogram för verksamhetsutvecklare
 • Engagemangskap och fadderverksamhet

Något som båda initiativen har gemensamt är att de drivs av modet att tänka nytt, tar in nya perspektiv och ska leda till långsiktigt hållbara resultat.

Utvecklingsprogram för verksamhetsutvecklare

Syftet med utvecklingsprogrammet är att testa oss fram för att hitta framgångsrika sätt att nå ut där vi tidigare inte lyckats. Samtidigt skapas en mötesplats för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan verksamhetsutvecklare. Vi kan då lära oss av varandra och ta vara på allt det fantastiska vi gör runt om i landet.

Programmets deltagare är verksamhetsutvecklare som idag jobbar i stadsdelar där Hyresgästföreningen har en låg organisationsgrad och där vi bör vara mer aktiva. Tillsammans ska vi våga tänka nytt och framförallt – våga testa nytt.

Deltagarna i 2018 års upplaga är följande:

 • Amanda Peterson, Västra Sverige
 • Helene Gustafsson, Sydost
 • Andrea Nilsson, Mitt
 • Stefan Björling, Aros-Gävle
 • Ahmed Noor, Stockholm
 • Nickolina Burvall, Norrland
 • Paola Lindahl Capdevila, Södra Skåne
 • Sonja Håkansson, Norra Skåne
 • Karl Lundén, BÄSK

Engagemangskapet och fadderverksamhet

I pilotprogrammet Engagemangskapet paras varje deltagare ihop med en person som har ett liknande engagemang. På så sätt kan deltagarna berika varandra genom erfarenhetsutbyte. Under våren kommer deltagarna att träffas vid fem tillfällen, och varje tillfälle är tre-fyra timmar. Däremellan ses paren för att ta del av varandras idéer, kompetens och engagemang. Läs mer om hur du ansöker här. 

I vår ska vi också testa en fadderverksamhet i en lokal hyresgästförening, som dels möjliggörs genom appen Local Life. Fadderverksamheten kan bidra till bättre gemenskap och trygghet i din trappuppgång, gata och närområde. Enskilda personer, par eller familjer är faddrar för nyinflyttade och tillsammans med den lokala hyresgästföreningen kan ni hitta på aktiviteter tillsammans med den nya grannen. Om det behövs kan du få hjälp att hitta verktyg och kreativa idéer.

För mer information kontakta
Mirjam Neuman, Hyresgästföreningens Riksförbund, projektledare
Mobiltelefon 072-454 20 02