Framtidsrörelsen – en satsning på lokal organisering

Framtidsrörelsen är en satsning på Hyresgästföreningens lokala organisering, för att uppnå målen i Framtidsprogrammet och stärka Hyresgästföreningen som folkrörelse. Med Framtidsrörelsen sätter vi fokus på det lokala arbetet och ser till att söka upp nya engagerade, öppna upp vår organisation och backa upp medlemmar och hyresgäster.

Syftet med Framtidsrörelsen är att hitta framgångsrika arbetssätt och metoder för att organisera fler av de som bor i de stadsdelar och områden där vi idag har låg organisationsgrad. På så sätt kan vi snabba på förverkligandet av Agenda 2022 och de delar av Framtidsprogrammet som berör lokal organisering. 

Framtidsrörelsen omfattar bland annat:

 • Utvecklingsprogram för verksamhetsutvecklare
 • Mentorsprogram för förtroendevalda

Något som båda initiativen har gemensamt är att de drivs av modet att tänka nytt, tar in nya perspektiv och ska leda till långsiktigt hållbara resultat.

Utvecklingsprogram för verksamhetsutvecklare

Syftet med utvecklingsprogrammet är att testa oss fram för att hitta framgångsrika sätt att nå ut där vi tidigare inte lyckats. Samtidigt skapas en mötesplats för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan verksamhetsutvecklare. Vi kan då lära oss av varandra och ta vara på allt det fantastiska vi gör runt om i landet.

Programmets deltagare är verksamhetsutvecklare som idag jobbar i stadsdelar där Hyresgästföreningen har en låg organisationsgrad och där vi bör vara mer aktiva. Tillsammans ska vi våga tänka nytt och framförallt – våga testa nytt.

Deltagarna i 2018 års upplaga är följande:

 • Amanda Peterson, Västra Sverige
 • Helene Gustafsson, Sydost
 • Andrea Nilsson, Mitt
 • Stefan Björling, Aros-Gävle
 • Ahmed Noor, Stockholm
 • Nickolina Burvall, Norrland
 • Paola Lindahl Capdevila, Södra Skåne
 • Sonja Håkansson, Norra Skåne
 • Karl Lundén, BÄSK

Mentorsprogrammet för förtroendevalda

Mentorsprogrammet riktar sig till organisationens förtroendevalda. Tanken är ett mentorskap som skapar mervärde för deltagarna och som utvecklar organisationen både lokalt och regionalt. Vi vill nå ut brett och till nya målgrupper, och då måste vi hitta nya vägar. I arbetet med utvecklingen av mentorsprogrammet finns ett tätt samarbete med förtroendevalda, medarbetare och sakkunniga utanför organisationen.

Vill du vara med?

Är du en kreativ person som har idéer kring hur ett mentorskapsprogram kan se ut i Hyresgästföreningen? Då har du möjlighet att dela dina kloka tankar med oss i höst. Börja här och nu med att skicka en intresseanmälan till mirjam.neuman@hyresgastforeningen.se