Bilden visar två personer som skrattar tillsammans  med ett litet barn.
Hyresgästföreningen

Kostnadsfri BoKvar-försäkring

I samarbete med Moderna Försäkringar har vi tagit fram en frivillig BoKvar-försäkring som hjälper dig att betala delar av dina boendekostnader vid arbetslöshet och sjukskrivning - och ger engångsutbetalningar vid kritisk sjukdom och dödsfall. Försäkringen gäller för dig som medlem i Hyresgästföreningen och för din make/maka/sambo som är skriven på samma adress.