Förmånlig Bo kvar-försäkring

Förmånlig Bo kvar-försäkring

I samarbete med det svenska försäkringsbolaget BNP Paribas Cardif har vi tagit fram en försäkring som hjälper dig bo kvar i din lägenhet om du blir arbetslös eller sjukskriven. Nya medlemmar erbjuds försäkringen i samband med att de blir medlem.

För att försäkringsbolaget ska kunna veta vilka nya medlemmar som är försäkrade delar Hyresgästföreningen ut nya medlemmars personuppgifter till försäkringsbolaget. Som ny medlem kan du förhindra att detta sker genom att kontakta oss på 0771-443 443 inom en månad efter att du blev medlem.

Information om Bo kvar-försäkringen

 • Förmånlig Bo kvar-försäkring för 128 kronor/månaden. Observera att priset som anges i Förmånshäftet 2019 är felaktigt.

 • Ersätter dina fasta boendekostnader
  (upp till 5 000 kr per månad i ersättning).
 • Ersätter medlemsavgiften till Hyresgästföreningen.
 • En dödsfallsersättning betalas ut till dödsboet om du avlider.

 • Försäkringen gäller för dig som medlem samt för din make/sambo skriven på samma adress.

 • Försäkringen gäller även om du bor i bostadsrätt.

 • Försäkringen kan tecknas av dig som fyllt 18 men inte 65 år.

 • Mer info och fullständiga villkor finns här   bnpparibascardif.se/hyresgastforeningen

 • Anmäl skada (Bo Kvar) här

 • Har du fler frågor kontakta försäkringsbolaget på 020-52 52 56 eller via mejl info@bnpparibascardif.se

Missa ingen förmån. Ladda ner vår förmånsapp.