Förmånlig Bo kvar-försäkring

Förmånlig Bo kvar-försäkring

I samarbete med BNP Paribas Cardif har vi tagit fram en frivillig bo kvar-försäkring som hjälper dig att betala delar av dina boendekostnader vid arbetslöshet och sjukskrivning - och ger engångsutbetalningar vid kritisk sjukdom och dödsfall. Försäkringen gäller för dig som medlem och för din make/sambo som är skriven på samma adress.

Försäkringen erbjuds till nya medlemmar i samband med att de blir medlem i Hyresgästföreningen.

För att BNP Paribas Cardif ska veta vilka medlemmar som är försäkrade delar Hyresgästföreningen ut personuppgifter till försäkringsbolaget. Som ny medlem kan du förhindra att detta sker genom att kontakta oss på 0771-443 443 inom en månad efter att du blev medlem.

Information om Bo kvar-försäkringen

  • Erbjuds nya medlemmar som är mellan 18-65 år den dagen de blir medlem i Hyresgästföreningen

  • Vid arbetslöshet eller sjukskrivning kan du få upp till 4 000 kr per månad i 12 månader
  • Om du får en kritisk sjukdom utbetalas ett engångsbelopp på 10 000 kr

  • Vid dödsfall utbetalas ett engångsbelopp upp till 48 000 kr till dödsboet.

  • Försäkringen är kostnadsfri de första tre månaderna och avslutas automatiskt om man inte tackar ja till erbjudandet om att behålla den. Väljer man att behålla försäkringen kostar den sedan 99 kr per månad

  • Här kan du läsa mer om försäkringen:   bnpparibascardif.se/hyresgastforeningen

  • Här kan du anmäla en skada:
    Anmäl skada (Bo Kvar)

  • Har du fler frågor kontakta försäkringsbolaget via mejl info@bnpparibascardif.se eller på telefon 020-52 52 56

Missa ingen förmån. Ladda ner vår förmånsapp.