Paroy energi, Sjuhäradsbygden

Paroy energi, Sjuhäradsbygden

Som din lokala leverantör av fordonsbränsle och eldningsolja finns Paroy Energi alltid nära till hands med bra produkter, service och flexibilitet. Idag finns tankstationerna på ett tjugofemtal platser i Sjuhärad, och företaget växer hela tiden.

Medlemserbjudande

  • - 15 öre i rabatt per liter bensin. Rabatten dras från skyltat lågpris.
  • - 15 öre i rabatt per liter diesel. Rabatten dras från skyltat lågpris.
  • www.paroy.se kan du se var stationerna finns belägna. 

Ansökan om att bli kund hos Paroy gör man på företagets hemsida, www.paroy.se

Gå in under "Paroykortet". OBS. Under "övriga upplysningar" skall det sjusiffriga medlemsnummret anges för att rabatten skall utgå. Medlemsnummret finns på ditt medlemskort. 

Tel till huvudkontor: 033-475 000

Lågpris och rabatt på bensin och diesel

  • Älvsborgsleden 11, 50431 Borås Karta

Missa ingen förmån. Ladda ner vår förmånsapp.