Förbundsstämman 2018

Den 15-17 juni 2018 är det förbundsstämma i Malmö. Då väljs vår nya förbundsstyrelse, som ska leda Hyresgästföreningens utvecklings- och förändringsarbete de kommande åren. Vem vill du nominera? Använd formuläret här på sidan och skicka in din nominering. Vilka frågor tycker du att Hyresgästföreningen ska arbeta med? Påverka genom att skriva motioner.

Påverka genom att skriva motioner

Har du tankar om vilka frågor Hyresgästföreningen ska arbeta med eller idéer om hur vi ska utvecklas som organisation? Som medlem har du möjlighet att vara med och påverka genom att skriva motioner till förbundsstämman. Nytt för i år är att alla motioner skickas in genom det nya digitala motionssystemet. Instruktioner finner du längre ner på sidan. Sista datum att skicka in dina motioner är den 15 februari.

Skicka in motioner digitalt

På förbundsstämman 2016 togs beslutet att införa ett digitalt system för de motioner som skickas in. Det nya motionssystemet är nu på plats och alla motioner ska skickas in via det digitala systemet. Här kan du ladda ner instruktionerna eller gå vidare direkt genom följande steg:

1. Registrera konto
För att skicka in motioner börjar du med att skapa ett konto här och följa instruktionerna. Även lokala hyresgästföreningar, föreningar och regionstyrelser kan använda formuläret. Då skapar någon i styrelsen ett konto och anger i formuläret vem som är motionsskrivare (LH:n, föreningen, regionstyrelsen eller den enskilda medlemmen).

2. Logga in
När du har skapat ett konto och vill skicka in din motion loggar du in här. 

Hur skriver man en bra motion? Här ger vi dig tips på vad en motion ska innehålla och annat du kan tänka på när du skriver.

Nominera

Du kan börja nominera redan nu! Förbundsstämman ska välja en förbundsordförande, tretton styrelseledamöter (tio ordinarie och tre ersättare) samt revisorer (två ordinarie med ersättare). Sista dagen för nominering  är den 15 mars enligt stadgarna (tre månader före förbundsstämmans öppnande).

Använd formuläret längre ner på den här sidan och ta möjligheten att nominera personen som du tycker har förmågan, viljan och engagemanget att driva Hyresgästföreningens framtidsarbete. För att nomineringen ska vara giltig måste personen du nominerar vara tillfrågad!

Hälsning från valberedningen

Mångfald och en humanistisk grundsyn är viktiga värden i vår organisation och en självklarhet för oss alla i Hyresgästföreningen. Förbundsstyrelsen ska spegla medlemskårens mångfald och bestå av människor som har viljan och engagemanget att genomföra vårt framtidsarbete. 

Vi ser med spänning fram emot alla nomineringar. Är du nyfiken på vår nuvarande förbundsstyrelse så kan läsa mer om dem här. 

Jag har tillfrågat och vill nominera följande person:

Denna nominering inskickad av (frivilligt)