Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna

Investeringsbidrag kan i vissa sammanhang ge lägre byggpriser. Vi har undersökt hur tidigare investeringsbidrag har påverkat byggkostnaderna. I rapporten redovisas den effekt effekten på byggkostnader som villkorade investeringsbidrag till byggande av hyresrätter i bristorter har haft.

Rapporten publicerades i februari 2010

Här undersöks investeringsbidraget som gavs 2001–2006. Byggkostnadsutvecklingen under den perioden, speciellt i storstäderna, visar att investeringsbidragen gav lägre byggpriser beroende på att de var förenade med villkor och inte kunde kapitaliseras på samma sätt som ränteavdragen.