Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Hur bor man i Stockholm? Rapport om hyresgästers trångboddhet

Med ny data från SCB:s lägenhetsregister kan vi för första gången på 24 år få en heltäckande och tillförlitlig bild av hur stockholmarna bor. Statistiken visar att boendetätheten i Stockholms stad som helhet är högre i hyresrätten än i bostadsrätten i alla storlekssegment.

Rapporten publicerades i december 2014

Den viktigaste orsaken till att boendetätheten i hyresrätten är högre än i bostadsrätten är att hyresgästernas inkomster är lägre. Av kostnadsskäl tränger hyresgästerna ihop sig på mindre yta. Ju lägre inkomsten är, desto högre är boendetätheten i de olika stadsdelarna i Stockholm.

I Ytterstaden är boendetätheten genomgående högre i hyresrätten än i bostadsrätten i alla storlekssegmenten. Tydligast är skillnaderna i de stora lägenheterna. I de mindre storlekarna är det ganska jämnt med en liten övervikt för hyresrätten.

I Innerstaden är skillnaderna i boendetäthet mellan bostadsrätten och hyresrätten störst i de stora lägenheterna.