Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Från bostad till hotell – korttidsuthyrningens förutsättningar

I den här rapporten undersöker vi korttidsuthyrningens utbredning och effekter i sex städer: tre svenska och tre i övriga Europa. Rapporten tar upp exempel på uthyrning via Airbnb, som är en ledande tjänst för korttidsuthyrning av bostäder.

Rapporten publicerades i juni 2018

Korttids- och andrahandsuthyrning syftar båda till att bättre nyttja det befintliga bostadsbeståndet och därmed minska behovet av fler byggda bostäder. Det innebär att rum eller hela bostäder som inte används för tillfället kan hyras ut till någon annan, vilket gör att samma antal bostäder kan användas mer effektivt. Samtidigt rasar en debatt runt om i världens turiststäder om korttidsuthyrningens för- och nackdelar, där kritiker menar att Airbnb och liknande tjänster medverkar till bostadsbrist och hyreshöjningar.

Korttidsuthyrning leder till hotellifiering av bostadsbeståndet

Rapporten redogör för en hotellifiering av det ordinarie bostadsbeståndet, vilket sker som ett resultat av korttidsuthyrning.

Fenomenet hotellifiering innebär att vanliga bostäder förvandlas till hotell för besökare, vilket påverkar både prissättning och tillgången till bostäder.  
Rapporten visar också att fördelningen mellan upplåtelseformer påverkar korttidsuthyrningens utbredning: i städer med en hög andel ägarlägenheter sker fler korttidsuthyrningar än i andra städer. Ägarlägenheter skiljer sig från hyres- och bostadsrätter på så sätt att de inte har någon begränsning för hur många lägenheter en privatperson kan äga, vilket innebär att privatpersoner kan äga ett obegränsat antal lägenheter utan att själv bo i dem.

Besök våra rådgivningssidor för att läsa mer om andrahandsuthyrning