Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Bostad för alla – Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

Ansvaret för de bostadssociala frågorna ligger på landets kommunledningar. Men för att det ska fungera krävs en god organisation och genomtänkta samarbeten. Först när det är på plats kan övriga aktörer bidra till arbetet. Det är en av slutsatserna i rapporten, utgiven av Hyresgästföreningen, SABO, SKL och Fastighetsägarna.

Rapporten publicerades i februari 2014

I rapporten presenteras fem slutsatser om vad som behövs för att bättre stödja de som har svårt att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden.

1. Bostadsförsörjningen ska vara en kommunledningsfråga.

Möjligheten att få en bostad griper över flera kommunala ansvarsområden, bland annat bostadsförsörjning och socialtjänst. Därmed blir frågan om ledning och styrning extra viktig. Det gäller både inom kommunerna och mellan dem.

2. Det krävs samordning och samarbete för att lyckas, det räcker inte att en aktör tar sitt ansvar.

3. Myndigheter, bostadssökande och fastighetsägare bör ha en enda kontaktväg till kommunen – det ska vara enkelt att se vem som har ansvaret.

4. Det behövs fler bostäder.

Majoriteten av kommunerna har bostadsbrist, det behöver alltså byggas mycket mer. Bostadsmarknadens gräns är sällan densamma som kommungränsen, vilket ställer ytterligare krav på samordning av till exempel byggplaner.

5. Staten bör ta ett bredare ansvar.

I dag saknas nationella riktlinjer för hur man hanterar boendet vid exempelvis hot- och våldssituationer. Det kan få mycket allvarliga konsekvenser för personer som till exempel byter bostadsort. Organisationerna bakom rapporten anser därför att regeringen bör utreda och överväga om sådana riktlinjer bör och kan tas fram.