Engagera dig för att få din kommun att behålla vår allmännytta!

Vi ser att kommuner runt om i landet väljer att sälja ut allmännyttiga bostäder trots den alarmerande bostadsbristen och trots ett stort behov av hyresbostäder som vanligt folk har råd att efterfråga

Vi ser att kommuner runt om i landet väljer att sälja ut allmännyttiga bostäder trots den alarmerande bostadsbristen och trots ett stort behov av hyreslägenheter som vanligt folk har råd att efterfråga.

Idag är det nämligen kommunerna som har ansvaret för att se till att invånarna har en bostad. När kommunerna istället väljer att sälja ut sina billiga hyreslägenheter försvårar det möjligheten för dels invånare att kunna få en bostad till rimlig kostnad. Men också för kommunerna själva att ta det bostadsförsörjningsansvar de har enligt lag.

Hyresgästföreningen kommer därför att fortsätta påverka politikerna. Allmännyttan behöver byggas ut- inte säljas ut. Landets invånare behöver fler bostäder till rimlig kostnad- inte färre. Vi vill också kroka arm med landets kommuner för att se till att de får fler resurser från staten för att kunna bygga nya bostäder, under förutsättning att de inte fortsätter med utförsäljningarna.

Vill du engagera dig och göra din röst hörd? Här kommer några tips:

  1. Hör av dig till respektive kommun. Då det handlar om bostäder som kommunerna äger ska beslut för en försäljning tas av kommunfullmäktige. De lägger ut sin dagordning på webben och genom att höra av sig till kommunen kan du få reda på när beslutet kommer att tas.

  2. Ta kontakt med din närmaste hyresgästförening. Lokalt är Hyresgästföreningen ofta drivande i att mobilisera hyresgäster mot utförsäljningar av allmännyttan. Då många hyresgäster hör av sig och berättar om den otrygghet som uppstår. Vi finns där du bor!

  3. Ta kontakt med politikerna i din kommun. De behöver få reda på hur deras beslut kan påverka invånarna. Du kan ta hjälp av den kommunala checklistan. Här finns frågeställningar som kan hjälpa dig i den dialogen.

  4. Skriv en insändare eller en debattartikel. Det är ett bra sätt för att uppmärksamma en särskild fråga som påverkar många människor. Även här kan den kommunala checklistan (HÄR) vara till hjälp.

För mer information, kontakta din närmaste Hyresgästförening.