Hyresgäster i Slite fick bättre uteplatser

I kvarteret Bofinken i Slite på Gotland tyckte några hyresgäster att deras uteplatser borde göras om. Vid möte med kvartersvärdarna från Gotlandshem tog de upp sina önskemål. Gotlandshem tog till sig deras idéer och gjorde om några uteplatser i området.

Uteplatserna såg risiga ut och behövde fräschas upp. Hyresgästerna föreslog att uteplatserna kunde göras större och finare. Det var också inplanerat en lekplats vid sidan om uteplatserna men den planen ändrades då man hittade en annan bättre plats. Området kunde också göras bilfritt. Allt detta tog hyresgästerna upp på mötet med Gotlandshem.

Några veckor efter mötet kom Gotlandshem tillbaka med en skiss som hyresgästerna fick titta på och komma med synpunkter på. Uteplatser snyggades till och även staketen på uteplatserna byttes ut och blev mer enhetliga i området.

– Det är roligt när hyresgästerna får gehör för sina idéer. Gotlandshem och deras kvartersvärdar i området måste vi ge en eloge. Det känns alltid bra när man blir lyssnad på och får till saker som kan bli ännu bättre, säger Anneli Utas, ordförande i den lokala hyresgästföreningen Slite.  

Hus med uteplatser
Foto: Gotlandshem