Inflytande

Du som hyresgäst ska ha möjlighet att påverka din boendemiljö. Det är du som är experten på att bo just där. Inflytande över den egna bostaden och den gemensamma boendemiljön är viktigt för upplevelsen i boendet. Mötesplatser, att du känner igen dina grannar, att det är rent, snyggt och ljust i området - allt detta ökar trivseln och tryggheten i bostadsområdet.

Ökat inflytande vid ombyggnad

När fastighetsägaren vill bygga om fastigheten eller genomföra större renoveringar kan hyresgäster känna sig utsatta. Utöver att bostaden ska förändras medför åtgärderna ofta kraftigt höjd hyra. Dagens lagstiftning ger dig och dina grannar en mycket begränsad möjlighet att påverka vilka åtgärder som ska genomföras. Därför är det viktigt att hyresgästernas inflytande stärks i dessa processer.

Ökat inflytande över den egna bostaden

För att hyresrätten ska vara en attraktiv boendeform behöver vi hyresgäster ha ett större inflytande över vårt boende. Hyresgästföreningen vill öka hyresgästernas inflytande över tillval och frånval i boendet. Möjligheterna att påverka kvalitet, utrustning och förbrukningskostnader måste utvecklas. Dessutom behöver hyresgästernas inflytande vid ombyggnad stärkas.

Ökat inflytande över den gemensamma boendemiljön

Alla hyresgäster som vill ska ha möjlighet att påverka den gemensamma boendemiljön. Miljön runt den egna lägenheten är betydelsefull för upplevelsen i boendet. Mötesplatser, att man känner igen sina grannar, att det är rent, snyggt och ljust i området, ökar trivseln och tryggheten. Med boendemiljön menar vi den egna lägenheten, husets gemensamma utrymmen och den närmaste omgivningen. Boendemiljön omfattar både den sociala och fysiska miljön.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.