Våra viktigaste mål

Att ha ett bra hem är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Bostaden är en del av de mänskliga rättigheterna. Självklara saker som dessa glöms ofta bort när det fattas politiska beslut.

Regeringsformens formulering om att det åligger det allmänna att trygga rätten till bostad har i praktiken ersatts av en lång rad tillfälliga lösningar.

Ambitionerna om en bostadspolitik som bidrar till jämlika och värdiga levnadsförhållanden, skapa goda uppväxtvillkor, hållbarhet och rimliga hyror hamnar ofta i skymundan. Andrahandsuthyrning och olika varianter av inneboende blir den praktiska lösningen på hundratusentals människors bostadsproblem. Ombildningar till bostadsrätter, införandet av ägarlägenheter och andelsägarlägenheter har minskat antalet hyresrätter i ett läge där efterfrågan är stor och bostadsbristen slår hårt mot alla grupper.

Det är bostadsbrist i de flesta av landets kommuner. Tillväxten hotas och bristen på bostäder slår både mot dem som har tillfälliga jobb och sämre ekonomiska förutsättningar och mot dem som har fasta jobb och goda ekonomiska villkor.

De ungdomar som ska äga framtidstro är födda på 80- och 90-talen och tillhör en mycket stor ungdomsgeneration. 353 000 av dessa vill ha ett eget hem. De vill ha jobb, flytta ihop, skaffa barn och göra allt det som livet som vuxen innebär. Men det saknas tillräcklig politik för hur och var de ska bo och hur samhället omkring dem ska fungera. Politiska beslut gör att det byggs för dem som kan betala. Det saknas en sammanhållen bostadspolitik.

Trångboddhet skapar omöjliga skolliv för barnen, nergångna hus skapar otrivsel och sjukdomar och framförallt skapas allt annat än framtidstro. Villaägare och bostadsrättsinnehavare får hjälp av skattebetalarna för att renovera sina hem, medan de som bor i hyresrätt står inför risken att bli bortrenoverade.

Politiken gynnar och den missgynnar. Det syns i våra bostadsområden, det syns på fasaderna, det syns inne i husen och det syns på människorna. Sverige behöver en bostadspolitik där hyresrätten står i fokus. Alla har rätt till ett bra hem till rimlig kostnad.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.