Våra viktigaste mål

Att ha ett bra hem är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Bostaden är en del av de mänskliga rättigheterna. Självklara saker som ofta glöms bort när det fattas politiska beslut.

Vi vill se en bostadspolitik som utgår från regeringsformens formulering om att det åligger det allmänna att trygga rätten till bostad. Ambitionen måste vara en bostadspolitik som bidrar till jämlika och värdiga levnadsförhållanden, skapar goda uppväxtvillkor, hållbarhet och rimliga hyror. Så är det tyvärr inte idag.

Det är bostadsbrist i de flesta av landets kommuner. Tillväxten hotas och bristen på bostäder slår både mot dem som har tillfälliga jobb och sämre ekonomiska förutsättningar och mot dem som har fasta jobb och goda ekonomiska villkor. Alla påverkas.

Andrahandsuthyrning och olika varianter av inneboende blir den praktiska lösningen på hundratusentals människors bostadsproblem. Ombildningar till bostadsrätter, införandet av ägarlägenheter och andelsägarlägenheter har minskat antalet hyresrätter i ett läge där efterfrågan är stor. Undersökningar visar att hyresrätten behövs, för att få både bostadsmarknaden och arbetsmarknaden att fungera.

De ungdomar som ska äga framtidstro är födda på 80- och 90-talen och tillhör en mycket stor ungdomsgeneration. Vi vet att det finns 213 000 unga vuxna som längtar efter att få flytta hemifrån. De vill ha jobb, flytta ihop, skaffa barn och göra allt det som livet som vuxen innebär. Men det saknas tillräcklig politik för hur och var de ska bo och hur samhället omkring dem ska fungera. Det saknas en sammanhållen bostadspolitik och ofta byggs det för dem med stora plånböcker, vilket de unga sällan har. Vi har förslagen på vad som behöver göras för att lösa bostadsbristen.

 

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.