Utveckla allmännyttan – det viktigaste verktyget

Kommunala bostadsbolag är till för alla i samhället. Enligt lag ska dessa bostadsbolag främja bostadsförsörjningen i kommunen. Det är ett allmännyttigt uppdrag och därför kallas bostadsbolagen för allmännyttan.

Allmännyttan är kommunens verktyg för att bygga och förvalta bostäder som svarar mot befolkningens behov och är öppen för alla oavsett inkomst. I den svenska modellen är allmännyttan alternativet till en modell med särskilda bostäder för de ekonomiskt svagaste grupperna (s.k. social housing) och där den övriga hyresmarknaden har marknadshyror.

De allmännyttiga kommunala bostadsföretagen är en viktig förutsättning för att förverkliga en generell bostadspolitik och också för en integrerad hyresmarknad med på allmännyttiga och privata hyresvärdar.

Hyresgästföreningen vill att: 

  • Alla kommuner ska ha allmännyttiga bostadsbolag.
  • De allmännyttiga bolagen ska bygga de hyreslägenheter som efterfrågas men som andra aktörer avstår från att bygga.
  • Resurser som genereras i bostadsbolaget stannar i bolaget och användas i det allmännyttiga uppdraget.

Hyresgästföreningens valfrågor

Bygg 30 000 hyresrätter varje år
Rättvisa ekonomiska villkor
Utveckla allmännyttan - det viktigaste verktyget
Den svenska modellen på hyresbostadsmarknaden
Renovera så att människor har råd att bo kvar
Tryggt boende