Tryggt boende

Hemmet ska förknippas med trygghet. Men tyvärr är inte så för alla. Behovet av trygghet inte är detsamma för alla, men människors önskan om ökad trygghet måste alltid tas på allvar.

Hemmet ska förknippas med trygghet. Trygghet för en själv, ens barn, familj, vänner, grannar och bekanta. Tyvärr är det inte alltid så för alla. Det kan handla om kriminalitet i bostadsområdet, våld i hemmet, otrygga hyresförhållanden, bostadsbrist, trafikfarliga miljöer eller något helt annat. 

Trygghet kan också vara att veta att man kan få en bra bostad, att ens barn kan flytta hemifrån när den tiden är kommen och att det finns möjlighet att få ett bra boende även vid en separation – eller när man vill flytta ihop och behöver större. Och alla har rätt till ett tryggt och bra hem. 

Hyresgästföreningen vill att:

  • Regering och kommuner ska ha en social bostadspolitik som ger ökad trygghet och ökat inflytande för hyresgäster.
  • Kommuner ska göra en stadsplanering som bidrar till att binda samman städer och som motverkar boendesegregation.
  • Hyresgästföreningen används i lokala förändrings- och förbättringsprocesser. Vi har lokal kännedom och kan spela en viktig roll som samarbetspart för kommuner, fastighetsägare, näringsliv och civilsamhälle.

Hyresgästföreningens valfrågor

Bygg 30 000 hyresrätter varje år
Rättvisa ekonomiska villkor
Utveckla allmännyttan - det viktigaste verktyget
Den svenska modellen på hyresbostadsmarknaden
Renovera så att människor har råd att bo kvar
Tryggt boende