Renovera så att människor har råd att bo kvar

Efter en renovering höjs hyran i snitt med 37 procent. Följden blir att många inte har råd att bo kvar. Särskilt hårt drabbas kvinnor över 65 år, ensamstående med barn och stora barnfamiljer.

Hundratusentals lägenheter inom miljonprogrammet är i behov av upprustning. Kommande renoveringar gäller allt från akuta tekniska brister såsom byte av vatten- och avloppsstammar, till standardförbättringar som exempelvis helkaklat badrum och nytt kök. En genomsnittlig hyresökning efter en renovering är 37 procent vilket gör att många inte har råd att bo kvar i sitt hem. 

Hyresgästföreningen vill att:

  • Staten ska ta ett övergripande ansvar för att både möjliggöra ett nödvändigt underhåll av fastigheterna och att människor kan bo kvar i sina hem. Det krävs att lagstiftningen ändras.
  • Hyresvärden ska informera om i vilken utsträckning hyresgästen kan påverka utformning och omfattning av åtgärderna. Hyresgästen ska också bli informerad om vad som är underhåll och vad som är standardhöjande åtgärder för att hyresgästen ska veta vad som kan påverkas genom sitt godkännande.
  • Hyresgästföreningens ramavtal om samråd vid ombyggnad ska användas. Vid ombyggnader av lägenheter med ramavtal är hyran överenskommen och hyresgästerna får uppgift om hyran innan de tar ställning till ombyggnaden eller renoveringen.

Hyresgästföreningens valfrågor

Bygg 30 000 hyresrätter varje år
Rättvisa ekonomiska villkor
Utveckla allmännyttan - det viktigaste verktyget
Den svenska modellen på hyresbostadsmarknaden
Renovera så att människor har råd att bo kvar
Tryggt boende