Rättvisa ekonomiska villkor

Det kostar 2 400 kronor mer i månaden att bo i en nybyggd hyresrätt jämfört med att bo i en nybyggd villa eller i bostadsrätt. Därför måste dagens regler för skatter och bidrag ändras.

Under åren 2007–2008 förändrades de ekonomiska villkoren för boendet på ett sätt som gjorde att hyresrättens konkurrenskraft försämrades gentemot egna hem och bostadsrätter. Till stor del berodde detta på förändringar i skattesystemet och att de stöd som tidigare fanns för att kompensera hyresrätten slopades. Vi menar att hyresrätten var förloraren i förhållande till egna hem och bostadsrätter.

Förklaringen låg framför allt i förändringarna i systemet med fastighetsskatt, de slopade stöden till nyproduktion och ombyggnad av hyreshus och införandet av ROT-avdrag för privatpersoner som äger sin bostad samtidigt som ränteavdragsrätten för privatpersoner behölls oförändrad. Frågan om rättvisa mellan upplåtelseformerna är ständigt aktuell i takt med att skattesystemet förändras.

Hyresgästföreningen vill att:

  • Beskattningen ska vara rättvis. Ta bort den kommunala fastighetsskatten på hyresfastigheter. Hyresrätten är dubbelbeskattad jämfört med andra näringsverksamheter.
  • ROT-stödet ska utvidgas till hyreshus. Dagens ROT-stöd ger endast villaägare och bostadsrättsinnehavare en möjlighet att reducera arbetskostnaden för reparation, ombyggnad och tillbyggnad av bostadshus.
  • Fastighetsföretag ska ges möjlighet att årligen göra avsättning till en skattefri fond för framtida underhåll på bostäder.

Hyresgästföreningens valfrågor

Bygg 30 000 hyresrätter varje år
Rättvisa ekonomiska villkor
Utveckla allmännyttan - det viktigaste verktyget
Den svenska modellen på hyresbostadsmarknaden
Renovera så att människor har råd att bo kvar
Tryggt boende