Guide till bostadspolitiken – partierna otydliga i frågan om marknadshyror

Frågan om marknadshyror är högaktuell inför valet den 9 september. Många partier är otydliga med hur de ser på framtidens hyror. Nu kräver Hyresgästföreningen tydliga svar från politikerna: hur ser ni på marknadshyror?

Så säger politikerna om marknadshyror

Hyresgästföreningen har vid flera tillfällen ställt frågan om marknadshyror till politikerna. Vi har fått olika besked beroende på vem som har svarat och när vi ställt frågan. Trots otydligheten från partierna har vi försökt att sammanställa var de står i frågan om marknadshyror. 

Flera partier har varken sagt ja eller nej till marknadshyror. En del har uttalat sig för vad de kallar en "friare hyressättning", vilket är ett första steg mot marknadshyror. Det har vi tolkat som att de är för ett införande av marknadshyror.

Ja till marknadshyror

M, L, KD, SD, C

Nej till marknadshyror

S, MP, V

Vår sammanställning bygger på stämmobeslut, valmanifest och uttalanden från ansvariga politiker.

Ett införande av marknadshyror skulle innebära kraftiga hyreshöjningar för i princip alla hyresgäster. Det skulle slå hårt mot landets över tre miljoner hyresgäster.

Hyresgästföreningen kräver tydliga svar från politikerna

Hyresgästföreningen har skickat brev till alla partiledare och språkrör, där de uppmanas tala klarspråk om framtidens hyror. Landets tre miljoner hyresgäster förtjänar att veta. Här kan du läsa brevet och partiernas svar.

För att få ytterligare klarhet i var partierna står i bostadsfrågan skickade Hyresgästföreningen en enkät till partiernas bostadspolitiska talespersoner. En av frågorna handlade om marknadshyror. Svaren vi fick då stämmer i flera fall inte överens med hur politikerna uttalat sig i andra sammanhang. Samtliga partier utom Liberalerna svarade då "Ja" på påståendet "Stoppa marknadshyror". Här kan du läsa mer om enkäten och partiernas svar.

Även Hyresgästföreningens medlemstidning Hem & Hyra har ställt frågor till politikerna om bostadspolitik och hyresrätter. Här kan du läsa hur partierna svarade på Hem & Hyras fråga om hyressättning.