Bygg 30 000 hyresrätter varje år

Det råder bostadsbrist i 255 av landets 290 kommuner. För att lösa detta behöver det byggas 30 000 hyresrätter varje år, fördelat över landet efter behov, under de kommande tio åren.

De senaste åren har vi sett en ökad bostadsproduktion, av både bostadsrätter och hyresrätter. Diskussionen har därför vänt från att det byggs för lite, till att det byggs för dyrt. Det ger tillfälle att lägga grunden till en ny bostadspolitik, som integreras i bygget av välfärden. Bostadsplanering måste också inkludera planer för infrastruktur, service och samhällsnyttiga tjänster och utrymme till fritid, rörelse och möten mellan människor. Det behöver byggas 30 000 hyresrätter varje år, fördelat över landet efter behov. 

Hyresgästföreningen vill att:

  • Staten ska dela den ekonomiska risken som ett bostadsbyggande innebär med hushåll och företag. Statliga topplån kan ersätta stora delar av det egna kapital som bostadsbolag behöver för att få banklån för att bygga hyresrätter idag.
  • Kommuner med bostadsbrist ska ge allmännyttiga bostadsbolag ett stående uppdrag att hålla en jämn byggtakt.
  • Kommunen ska ordna med byggbar mark.

 

Hyresgästföreningens valfrågor

Bygg 30 000 hyresrätter varje år
Rättvisa ekonomiska villkor
Utveckla allmännyttan - det viktigaste verktyget
Den svenska modellen på hyresbostadsmarknaden
Renovera så att människor har råd att bo kvar
Tryggt boende