Unga vuxnas boende 2015

142 000 unga vuxna bor ofrivilligt hemma hos sina föräldrar och 353 000 unga vuxna skulle vilja ha en egen bostad – men saknar det i dag. Andelen unga som bor i osäkra upplåtelseformer ökar och kostnaden för dessa boenden har ökat markant sedan 2013. Det visar rapporten Unga vuxnas boende i Sverige som Hyresgästföreningen publicerat sedan 1997.

221 000 bostäder behövs för Sveriges unga vuxnaRapporten Unga vuxnas boende i Sverige 2015 visar att det råder ett stort gap mellan hur unga vuxna bor och hur de vill bo. Det råder också ett stort gap mellan bostadsbyggandet och efterfrågan på bostäder.

Endast 49 procent av Sveriges unga vuxna bor i egen bostad - det vill säga bostadsrätt, eget hus eller hyresrätt med förstahandskontrakt. Det är den lägst uppmätta andelen någonsin.

En av fem, 20 procent, bor hemma hos sina föräldrar. 1997 var motsvarande andel 15 procent. 84 procent av de som bor hos sina föräldrar skulle absolut eller kanske vilja flytta hemifrån det närmaste året.

Andelen unga som bor i osäkra upplåtelseformer är större än den någonsin har varit. Tre av tio av dem som har flyttat hemifrån bor inte i en egen bostad utan delar t ex boende med kompisar, hyr ett rum, bor i andra hand, hos en anhörig eller i studentbostad. Det är fler än vid tidigare mätning. Det är dessutom en boendeform vars kostnad har ökat kraftigt sedan 2013 års undersökning.

 Rapporten visar också att 20 procent av de unga vuxna som har barn har inget eget boende. De bor alltså i andra hand, hos en anhörig, hyr ett rum eller i ett studentboende.

36 procent av de unga vuxna som har flyttat hemifrån har mindre än 5 500 kronor kvar varje månad när boendet är betalt. Det ligger under Konsumentverkets beräkningar på hur mycket en person mellan 18 och 30 år behöver för att klara sig. Framför allt är det de unga som bor i osäkra upplåtelseformer som har svårt att få ekonomin att gå ihop.

 Som en del av riksrapporten har det även gjorts tre separata regionala rapporter som beskriver boendesituationen för unga vuxna i Göteborg, Malmö/Lund och Stockholm.

Det behövs 221 000 bostäder för att täcka behovet för unga vuxna. Fotograf: Sara Garnér

Fakta om rapporterna

Hyresgästföreningen genomför vartannat år sedan 1997 en undersökning om unga vuxnas boende. Rapporten bygger på intervjuer av unga mellan 20 och 27 år som genomförts av undersökningsföretaget SKOP i februari och mars 2015. 4 431 personer har deltagit i undersökningen varav 1 106 i Göteborgsregionen, 1 105 i Malmö och Lund, 1 115 i Stockholms län och 1 105 i övriga riket.

Ladda hem rapporterna

Nationell rapport 2015 (PDF). Tabellbilaga Nationell rappport 2015. (PDF).

Stockholm 2015 (PDF). Tabellbilaga Stockholm. (PDF)

Malmö och Lund 2015. (PDF) Tabellbilaga Malmö och Lund. (PDF)

Göteborgsregionen 2015. (PDF) Tabellbilaga Göteborgsregionen.  (PDF)

Kontaktpersoner

Jonas Hagetoft, utredare, Hyresgästföreningen Riksförbundet.

Anna Wennerstrand, pressansvarig, Hyresgästföreningen Riksförbundet.

Jenny Juthstrand, kontaktperson för rapporten om Göteborgsregionen.

Anneli Philipson och Pernilla Berthelot, kontaktpersoner för rapporten om Malmö och Lund.

Henrik Ludvigsson, kontaktperson för rapporten om Stockholms län.