Remissvar

Hyresgästföreningens svarar regelbundet på remisser av olika slag. Det är ett sätt för oss att påverka bostadspolitiken och dela med oss av vår kunskap och erfarenhet. Vi lyfter hyresgästperspektivet i frågor och boende, miljö, hyra och många andra ämnen relaterat till hyresboendet.

Vill du få tag på ett remissvar vi skrivit eller skicka en remiss till oss? Kontakta vår ansvariga handläggare för remisser, Stefan Runfeldt, på: 
remiss@hyresgastforeningen.se 

Skicka remisser till:
Hyresgästföreningen riksförbundet
Remiss/Stefan Runfeldt
Box 7514
103 92 Stockholm