Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna

Investeringsbidrag kan i vissa sammanhang ge lägre byggpriser. Vi har undersökt hur tidigare investeringsbidrag har påverkat byggkostnaderna. I PM nedan redovisas den effekt effekten på byggkostnader som villkorade investeringsbidrag till byggande av hyresrätter i bristorter har haft.

Här undersöks investeringsbidraget som gavs 2001-2006. Byggkostnadsutvecklingen under den perioden, speciellt i storstäderna, visar att investeringsbidragen gav lägre byggpriser beroende på att de var förenade med villkor och inte kunde kapitaliseras på samma sätt som ränteavdragen.

Ladda hem rapporten

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna. (PDF)