Hyresrättens betydelse för en dynamisk arbetsmarknad

Bristen på bostäder hotar både tillväxt och utveckling och hindrar människors frihet. Därför har forskaren Nima Sanandaji på uppdrag av Hyresgästföreningen undersökt sambandet mellan bostadsmarknadens och arbetsmarknadens funktionssätt.

Rapporten visar att rörligheten på arbetsmarknaden spelar en avgörande roll för kompetensförsörjning, företags innovationskraft, sysselsättningen och ytterst Sveriges långsiktiga tillväxt. En mer dynamisk bostadsmarknad är ett viktigt verktyg för att möta dessa utmaningar. Människor måste helt enkelt ha möjlighet att flytta dit orter där arbeten finns.

En tydlig slutsats av rapporten är att hyresrätten är den boendeform som erbjuder den rörlighet som en dynamisk arbetsmarknad kräver. Med god tillgång till hyresrätter skapas rätt förutsättningar att möta utmaningarna på den svenska arbetsmarknaden.

Ladda hem rapporten 

Hyresrättens betydelse för en dynamisk arbetsmarknad (PDF)

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.