En skattereform för hyresrätten

Hyrskatten är den samlade överbeskattningen av hyresrätter jämfört med bostadsrätter och villor. Hyresgästföreningen vill avskaffa hyrskatten så att miljonprogrammen kan rustas upp. Fler hyresrätter kan byggas. Och det blir likvärdiga villkor för alla, oavsett hur man bor.

Under det senaste decenniet har regeringen genomfört reformer som gynnar ägda bostäder framför hyrda. Det handlar om att man tagit bort statligt stöd till nybyggnad i form av räntebidrag och investeringsstöd som tidigare gått till hyresrätter. Samtidigt ger man ägda bostäder ränteavdrag och har infört ny fastighetsskatt som gynnar de som äger sin bostad.

Dessutom har ROT-avdraget införts, men bara för de som äger sitt hem. Resultatet är att den som bor i en nybyggd hyresrätt betalar 2000 kronor mer i månaden i skatt än den som bor i en nybyggd villa.

Denna överbeskattning av hyresrätten och hyresgästerna är vad vi menar med ordet hyrskatt.

Vi samlade in fler än 65 000 namnunderskrifter till dåvarande finansminister Anders Borg för att protestera mot denna orättvisa. Vi fortsätter att arbeta för att den orättvisa hyrskatten ska avskaffas.

Ladda hem rapporten

En skattereform för hyresratten (PDF).

Läs även rapporten Balanserade ekonomiska villkor - en skattereform för hyresrätten.