Balanserade ekonomiska villkor - en skattereform för hyresrätten

En nybyggd hyresrätt beskattas hårdare än en jämförbar bostadsrätt eller villa. En nybyggd hyresrätt betalar 2 000 kronor mer per månad i olika skatter och avgifter. Skillnaden är likartad men något mindre för äldre hyresrätter. På detta sätt försämras hyresrättens konkurrenskraft gentemot egna hem och bostadsrätter. Till stor del beror detta på förändringar i skattesystemet och att de stöd som tidigare funnits för att kompensera hyresrätten slopats.

Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna Sverige och SABO har gemensamt tagit fram rapporten för att belysa och analysera obalansen mellan de olika upplåtelseformerna i regelverken för skatter och subventioner. I rapporten presenteras också ett förslag till en skattereform som leder till bättre balans och därmed till att hyresrätten kan bli en än mer attraktiv upplåtelseform.

För att uppnå en rimlig balans föreslår vi en skattereform med följande åtgärder.

  • En låg moms läggs på bostadshyror.
  • Fastighetsskatten på hyresrätter avskaffas.
  • Skattereglerna ändras för att underlätta underhåll av bostadshyreshus.

Läs i rapporten hur detta skulle minska skillnaderna och skapa fler hyresrätter. (PDF).

Hyresgästföreningen kallar denna obalans i skattepolitiken för hyrskatten.

Läs mer om våra förslag för en skattereform för hyresrätten.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.