Byggande och hyressättning

Hyresgästföreningens utredare har i tre sammanhängande rapporter granskat kopplingen mellan hyressättningen och bostadsbyggandet och identifierat hinder för byggandet av hyresrätter.

Bostadsbyggande – Hinder, hyror och åtgärdsförslag

Vi redogör för huvudsakliga hindren för bostadsproduktion och vilka åtgärder behövs för att öka byggandet. Vi fokuserar på frågan varför bostäder inte byggs där behovet är som störst och att det inte byggs för de breda inkomstgrupperna där även efterfrågan är störst.
Bostadsbyggande - Hinder, hyror och åtgardsforslag (PDF)

Nyproduktionshyror – Åtgärder för att öka byggandet av hyresrätter

En utvärdering av systemet med nyproduktionshyror (presumtionshyror) och förslag till stimulanspaket för att öka byggandet av hyresrätter med rimliga hyror. 
Presumtionshyror - Åtgarder för att öka byggandet av hyresrätter (PDF)

Nyproduktonshyror – Enkät om bostadsbyggande och hyressättning

Redovisning av svar från en enkät om bostadsbyggande och hyressättning. Undersökningen omfattade 13 bygg- och fastighetsbolag och genomfördes i oktober 2013.
Presumtionshyror - Enkät om bostadsbyggande och hyressättning (PDF)

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.