Tanum

Bostadspolitiskt program för Tanum. Uppdaterat januari 2018.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Tanums bostadsbestånd domineras idag av småhus. I kommunen råder ett relativt högt prisläge på småhus som ligger över riksgenomsnittet. En förklaring är att det finns en stark efterfrågan på delårsboende i kommunen. Unga familjer och ungdomar i allmänhet har svårt att konkurrerar om denna boendeform. Samtidigt har arbetsmarknaden de senaste åren förändrats och präglas i allt större omfattning av handel och turism – näringar som traditionellt attraherar ungdomar och unga vuxna.

Med bakgrund av detta är det viktigt att bostadsmarknaden hamnar i resonans med arbetsmarknaden och kommunen tillhandahåller den typ av bostäder som efterfrågas av den målgrupp som söker sig till de arbetstillfällen som finns och växer fram.

Även om heltids- och deltidsboenden antar samma fysiska form, tillgodoser de väsensskilda behov. Att det finns ett stort intresse för fritids- och deltidsboende är givetvis positivt för kommunen, med det politiska ansvaret kring bostadsförsörjningen gäller både moraliskt och konstitutionellt i första hand helårsboende. Att tillhandahålla fler hyresrätter har visat sig säkra bostadsförsörjningen för helårsboende i högre grad än småhusbebyggelse. Enligt en studie från Länsstyrelsen visar nämligen att endast 59 procent av planerad helårsbebyggelse efter Bohusläns kustzon i praktiken används som helårsboende.

Med bakgrund av att Tanum från början har en låg andel hyresrätter behöver kommunen prioritera flerbostadshus i allmänhet och fler hyresrätter i synnerhet.
Tanum har också regionens högsta taxor, vilket givetvis i slutändan spär på boendeutgiften. Kommunen bör därför verka för att pressa ner taxornas höga nivåer så långt det är möjligt.

Våra förslag

För att lösa de bostadspolitiska utmaningarna föreslår Hyresgästföreningen att kommunen ska:

1. Taxor och avgifter måste sänkas.
Tanum har dyrast taxor i regionen enligt den årliga Nils Holgersson-undersökningen. Taxor och avgifter utgör en tredjedel av hyran vilket gör det angeläget att arbeta för taxesänkningar eller åtminstone frysta taxenivåer.

2. Prioritera hyresrätter.
Tanum behöver inte fler enfamiljshus. Kommunen behöver storsatsa på att bygga lägenheter i flerbostadshus för att skapa bättre balans på bostadsmarknaden. Både hyresrätter och bostadsrätter behövs. En del av de tomter där det planeras för småhusfastigheter bör istället bli tillgängliga för flerbostadshus, alternativt småhus som upplåts med hyresrätt.

3. Bygg billigt för unga och äldre.
Idag är det väldigt dyrt att bygga nya hyresrätter vilket också avspeglas i hyresnivåerna. Kommunen måste hitta sätt att sänka byggkostnaden, exempelvis genom att använda Sabos kombohus och hålla nere markpriser då hyresrätter avses byggas. Nu finns även statligt investeringsstöd att tillgå. Kommunen ska ha ambitionen att bygga permanenta lägenheter med god standard.

Kontakt

Hyresgästföreningen BohusVänerDal
bohusvanerdal@hyresgastforeningen.se
Fjällvägen 24
451 53 Uddevalla

Nyheter från oss i

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.