Orust

Bostadspolitiskt program för Orusts kommun.

Bostadssituationen på Orust

År 2012 redovisade Orust kommun, för första gången sedan 2007, att bostadsmarkanden totalt sett var i balans. 2013 var det brist igen och nu är bedömningen att den kommer att öka. Bostadsbristen påverkar oss alla i livets olika skeden, särskilt svårt är det för unga att komma in på bostadsmarknaden. Bostadsbristen påverkar även vid skilsmässa och äldre dagar. Det står idag ca 1500 personer står i bostadskö.

För att lösa kommunens bostadspolitiska utmaningar föreslår vi att:

1.    Kommunen antar ett bostadsförsörjningsprogram

Det är kommunernas ansvar att planera så att det finns goda bostäder åt hela befolkningen. Enligt lagen om bostadsförsörjning ska en kommun ha en plan för den framtida inriktningen av bostadsförsörjningen. Detta saknas på Orust och vi anser att det är viktigt att kommunen formulerar och presenterar ett bostadsförsörjningsprogram.

2.    Bygg prisvärda bostäder

Bygg bort bostadsbristen! Det behöver byggas mer, framförallt fler hyresrätter, för att möta det ökade behovet. Tätorterna kan förtätas och därmed byggas bostäder på platser där det redan finns vägar, vatten, el och avlopp.

3.    Bygg energismart och ekologiskt hållbart 

Som en konsekvens av energiomställningen så kommer priserna på energi att stiga, därför behöver nya bostäder byggas energismart och ekologiskt hållbart.

Kontakt

Alexander Hutter, telefon 030-433 47 06 eller 070-538 95 89.