Öckerö

Bostadspolitiskt program för den lokala hyresgästföreningen Öckerö 10 öar.

1 100 står i kö för egen hyresrätt hos Öbo

Hur ska ungdomar som vill flytta hemifrån men som fortfarande vill bo kvar här ute på öarna kunna göra det? Hur ska äldre som inte orkar bo kvar i sina hus och vill flytta till ett enklare och smidigare boende kunna göra det om inte kommunen känner att dessa frågor är viktiga för kommuninnevånarna och ökar på bostadsbyggandet? Bostadsbristen påverkar oss alla!

Stor efterfrågan men bostadsbyggandet på lågvarv

Bostadskön hos Öckerö Bostads AB är riktigt lång. Det känner de flesta i kommunen till. För dig som står i kö för en bostad via Öbo tar det flera år innan du får möjlighet att kunna hyra en bostad. Bostadsbyggandet i kommunen går på lågvarv, och det är ju inte alla som känner någon som känner någon som känner någon som har en lägenhet att hyra ut.

Trots att efterfrågan på bostäder är enorm så byggs det extremt lite. Generellt byggs det minst av hyresrätter trots att det är just hyresrätter som unga har råd med. Unga säger själva att hyresrätten är den boendeform som passar dem bäst. För att täcka det behov som finns behövs många nya bostäder, framförallt hyresrätter. Men då måste också politikerna satsa på hyresrätter. Så är det inte idag. Olika skatter och regler gör att byggföretagen drar sig för att renovera befintliga hyresrätter och för att bygga nya.

Hyregästföreningens ekonomiska program för hyresrätten

Bostadslyftet är Hyresgästföreningens satsning på opinionsbildning för att få genomslag för dess bostadspolitiska förslag i valet 2014. Hyresgästföreningen har tagit fram ett förslag till ekonomiskt program för hyresrätten. Med det här programmet skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten bli mer lika de som gäller för andra upplåtelseformer så som t ex bostadsrätter och ägarlägenheter och bidra till en bättre bostads-försörjning. Programmet omfattar sex åtgärder:

  • Investeringsstimulans för nybyggnad av hyresrätterna
  • ROT-avdrag till hyresrätterna
  • Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter
  • Slopad fastighetsskatt för hyresrätter
  • Skattefria underhållsfonder
  • Stöd till bostadsbolag på vikande marknader

Skapa opinion så att man bygger fler bostäder i Öckerö kommun

Det bästa sättet att få till en förändring är att engagera sig. Det är politiska beslut som måste fram, därför är det politikerna som måste påverkas.

Prata och diskutera med varandra, tillsammans skapar man ett tryck och en opinion i kommunen så att kommunens politiska beslutsfattare förstår att bostadsfrågan är viktig - att man sätter fart på byggandet.

Skicka mail direkt till politikerna

Målet är att påverka politiken. Allmänheten är därför en viktig målgrupp. Från sajten www.flerhem.nu kan man skicka ett förskrivet brev eller välja att formulerat ett eget och maila det direkt till Arne Lernhag som är kommunstyrelsens ordförande (M) eller till Rolf Edvardsson som är oppositionsledare och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen ( S) och gör dem uppmärksamma på att bostadsfrågan i Öckerö kommun är viktig. Ju fler som får upp ögonen för det, desto mer angeläget blir det ju för politikerna att sätta fart på byggandet.

Öckerö den 24 november 2013.
För styrelsen: Ulla Sandberg, kassör i den lokala hyresgästföreningen ”Öckerö 10 öar ”