Mölndal

Bostadspolitiskt program för Mölndal kommun.

Våra förslag!

Vänder sig till alla plånböcker och alla livets faser:

1.    Bostadsförsörjningsprogram:

Ett bostadsförsörjningsprogram är av vikt för kommunen, eftersom det ger klarhet i  de planer som kommunen har för bostadsbyggandet. Dessa bostäder möjliggör ett konkurrenskraftigt företagande med kapacitet att attrahera arbetskraft. Det är viktigt för den demokratiska processen och den offentliga debatten att kommunen formulerar och presenterar ett bostadsförsörjningsprogram. Kommunen måste ha en plan för bostadsförsörjning, som sluter an till olika faser i livet. Ett bostadsför- sörjningsprogram som möter upp mot de behov som finns i kommunen från unga, studerande, ensamstående, låginkomsttagare, par, familjer och företagare.  I framtagande av bostadsförsörjningsprogrammet är det av yttersta vikt att hyresgästernas behov tillvaratas. Detta sker effektivast och enklast genom att engagera Hyresgästföreningen som part i diskussionen, samt framtagandet.

2.    Billiga mindre lägenheter:

För att tillgodose alla aktörer på bostadsmarknaden behöver hyresrätterna ges extra uppmärksamhet. De behöver extra uppmärksamhet eftersom de vänder sig till alla boende. Alla boenden från de med liten till stor plånbok. I dagsläget är den stora efterfrågan och den stora bristen inom segmentet billiga, mindre bostäder. Denna boendeform behövs för unga med bostadsdrömmar, studerande av alla åldrar, samt de äldre som vill flytta till ett mindre boende.

3.    Borgensavgifter och Koncernbidrag:

Onödiga pålagor såsom borgensavgifter, avkastningskrav och liknande tas bort för att göra boendet billigare för hyresgästerna.

Kontakt

Hyresgästföreningen Mölndal
(Kontakt via 0771 443 443)