Lysekil

Lokalt bostadspolitiskt program för Lysekil. Uppdaterat januari 2018.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Enligt lag ska varje kommun planera bostadsförsörjningen så att alla i kommunen kan leva i goda bostäder. Lysekils kommun saknar Riktlinjer för bostadsförsörjningen samtidigt som bostadsbristen är stor och väntas bestå de kommande fem åren. Vi ser ett ökande fritidsboende, även i det äldre lägenhetsbeståndet.

De senast tio åren har cirka 200 lägenheter byggts i flerbostadshus i Lysekil stad. Merparten är dyra bostadsrätter och många har blivit fritidsbostäder. Den planering för Bohuskusten och landsbygden som kommunen varit med i säger att man skall bygga bostäder för helårsboende och inte släppa fram bostäder i attraktiva områden som riskera att bli fritidsboende. Kommunens egen Boendestrategi 2013 säger samma sak. Men det som byggts är ett stort antal dyra bostadsrätter i attraktiva lägen där hälften är fritidsboende. En mycket liten del är hyresrätter. Vi ser att våra politiker, de senaste tio åren, har struntat i sina egna planer.

Lysekilsbostäder AB är kommunens verktyg för att bygga bort den stora bristen på hyresrätter. För att skapa utrymme för nybyggnation måste ägardirektivets kortsiktiga ekonomiska mål ändras till långsiktiga och socialt hållbara. Vinster som skapas i verksamheten måste återföras till bolaget. För att värna helårsboende ska folkbokföring krävas för hyreskontrakt. Då kan bolaget bygga i exklusiva och strandnära lägen utan risk för fritidsboende.

Behovet av hyreslägenheter har ökat ytterligare i och med att Preemraff ska nyanställa. En ljusning i mörkret är att Lysekilsbostäder letar efter möjliga platser att bygga på. Nya detaljplaner måste nu tas fram i rekordfart.

Våra förslag

För att lösa de bostadspolitiska utmaningarna föreslår Hyresgästföreningen att kommunen ska:

1. Ta fram en bostadsförsörjningsplan som gynnar helårsboende. Allt som är bra för den fasta befolkningen är bra för turismen och Lysekils företagare.

2. Behåll eller skaffa rådighet över mark som är lämplig för bostadsbyggande med sikte på bostäder för fastboende. Det är särskilt angeläget när man skriver exploateringsavtal för byggande av hyresrätter.

3. Prioritera alla kommunala avdelningar till att hjälpa Lysekilsbostäder att bygga bort bristen på hyresrätter.

4. Ändra ägardirektivet för Lysekilsbostäder AB mot långsiktiga ekonomiska och sociala mål, samt kräv att alla hyresgäster är folkbokförda på sin lägenhet.

5. Utnyttja möjligheten att bygga bra typhus till lägre kostnad och använd tillgängliga statliga bidrag för att minimera hyrorna.

Kontakt

Hyresgästföreningen BohusVänerDal
bohusvanerdal@hyresgastforeninge.se
Fjällvägen 24
451 53 Uddevalla

Nyheter från oss i

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.