Kungälv

Bostadspolitiskt program för Kungälv kommun.

Alla skall ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad.

Bostadsbristen är stor i vår kommun, vilket hämmar tillväxten.

Bostadsbristen påverkar oss alla i olika skeden i livet särskilt svårt är det för våra unga att komma in på bostadsmarknaden

Bostadsbyggandet av hyresrätter i kommunen är lågt trots en stor efterfrågan. Det står cirka 23 000 personer i bostadskö.

Politikerna måste ta ansvar för sina medborgares rätt till en bostad.

Hyresgästföreningen Södra Bohuslän:

  • Ska träffa politiker där bostadsfrågan och bristen på hyresrätter diskuteras
  • Bjuda in till debatter, samtala med bostadsbolagens styrelse
  • Få politikerna att lyfta frågan i sitt bostadspolitiska program
  • Synas på gator och torg under valperioden

Där är allmänheten en viktig målgrupp från sajten www.flerhem.nu kan man skicka ett förskrivet brev eller välja att formulera ett  eget  direkt till kommunpolitikerna och göra dom uppmärksamma på hur viktig  hyresrätten är i just din kommun

Skapa opinion för att få fart på bostadsbyggandet

Hyresgästföreningen Södra Bohuslän